242014Haz

Çenelerdeki Bozukluklar

Bu anomaliler iskeletsel seviyede olduklarından, kemik gelişiminin devam etmekte olduğu büyüme çağında tedavi edilebilirler. Büyüme çağı kızlarda ortalama olarak 15, erkeklerde ise 16 yaşında sona erer. Bu yaşlardan sonra eğer çene düzeyinde bir problem var ise ancak cerrahi destekli ortodontik tedavi (ortognatik cerrahi) ile tedavi edilebilir.

Üst çene ileriliği, alt çene geriliği ya da her iki durumun bir arada olması

ustcene

Üst çene geriliği, alt çene ileriliği ya da her iki durumun bir arada olması

ustcene2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *