radyolojiDental amaçlı alınan filmler ağız içi ve ağız dışı olmak üzere ikiye ayrılır. Ağız içi filmler birçok dişhekimi tarafından rutin olarak kullanılan periapikal filmleri kapsar. Periapikal film ile bir veya birkaç diş ve çevre dokuları ile dişlerin etrafındaki alveol kemiği izlenebilir.

Diş çürüğü, diş kökü enfeksiyonu, periodontal kemik kayıpları, sekonder çürükler vb. periapikal film ile görüntülenebilir. Merkezimizde diğer periapikal film makinalarından çok daha az miktarda radyasyon yayan, fotoğraf makinası büyüklüğünde olup daha pratik kullanıma izin veren mobil periapikal film makinası kullanılmaktadır.
oral_diagnozAğız dışı filmler ise sadece bir veya birkaç dişin değil bütün dişlerin ve kafanın tamamının izlenmesinin istendiği durumlarda kullanılmaktadır. Ağız dışı filmlere örnek panoramik, lateral ve anteroposterior sefalometrik filmlerdir.

Lateral sefalometrik filmlerle diş ve çene bozuklukları tespit edilebilmekte, ortodontik tedavi planlamasında gerekli çizimler ve ölçümler bu filmler üzerinde yapılabilmektedir.

Panoramik filmlerle ise çene kemiği ve bütün dişler bir arada izlenebilmekte,  kist tümor gibi patalojik oluşumlar, çene, kırıkları, mandibuler kanal, maksiller sinüs gibi anatomik oluşumlar geniş boyutlu olarak görülebilmektedir.


Service details

Like it ?1