242014Haz

Erişkinlerde Ortodontik Tedavi

Yetişkin bireylerde dişleri ilgilendiren çapraşıklık ve uyumsuzluklar, her yaşta ortodontik tedavi ile düzeltilebilir. Son yıllarda ortodontik tedavi gören her 5 hastadan 1 tanesinin 21 yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Çeneleri ilgilendiren iskeletsel bir anomali söz konusu ise, ortodontik tedaviyi destekleyen cerrahi yaklaşımlara ihtiyaç duyulabilir.

Günümüzde ortodontik tedavinin sadece çocuklara uygulanabileceği görüşü yavaş yavaş yerini, her yaşta ortodonti fikrine bırakmıştır. Ortodontik tedavi yaklaşımlarında ve tedavi materyallerinde elde edilen gelişmeler, erişkin ortodontisinin yaygınlaşmasında önemli rol oynamaktadır.

Güzel bir gülümsemeyle gelen özgüven, bireylerin sosyal hayatını olumlu yönde etkilemektedir. Dişlerinin görünüşünden mutlu olan kişilerin yaşam kalitelerinin artmasıyla meslek hayatlarında ve kişisel ilişkilerinde daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir.

Gülümsediğinde kötü göründüğünü düşünen bireylerin, konuşma ve gülümseme konusunda daha çekingen davrandığı, problemlerini maskeleyecek biçimde dudakların kapalı olduğu bir gülümseme geliştirdikleri ya da gülerken elleriyle ağızlarını gizledikleri gözlemlenmiştir.

Erişkin bireyler, braket ve tellerin estetik görünmediğini düşünerek; ortodontik tedaviyi reddetmekte ve mevcut problemiyle yaşamakta ya da dişlerin üzerine kaplama yaptırarak protezle estetik görüntüye erişme yoluna gitmektedir. Her iki bakış açısı da uzun dönemde diş ve çevre dokuların sağlığını olumsuz yönde etkileyen, hatalı yaklaşımlardır.

Görünmeyen teller var mı?

Günümüzde seramik braketler dediğimiz diş rengindeki braketler, oldukça estetiktir.

Lingual ortodontik tedavi yönteminde; birtakım özel braketler ve teller dişlerin görünür ön yüzeyleri yerine, iç yüzeylerine yapıştırılmaktadır.

Invisaligne sisteminde dişlere şeffaf plaklar hazırlanmakta ve bu plaklarla tedavi yürütülmektedir.

Tüm bu tekniklerin detayları için lütfen braket çeşitleri bölümüne bakınız.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *